Vlak 3

Via deze site kunt u een formulier in vullen waarna u wij telefonisch of indien gewenst per de e-mail contact met u opnemen.

Ook kunt u zelf direct telefonisch contact met ons opnemen via het mobiele nummer 06-23448760 of per e-mail jeroenvanochten@hotmail.com

Het werk kunt op 2 wijzen laten uitvoeren, via een vooraf afgesproken prijs (offerte) of middels regie. Werken op basis van regie houdt in het werk wordt berekend op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten (uren, gebruikte materialen en overige gemaakte kosten). De meest gehanteerde werkwijze is het werk laten uitvoeren op basis van een vooraf bepaalde totaalprijs. U ontvangt dan een offerte waarin duidelijk beschreven welke werkzaamheden er uitgevoerd gaan worden, en de kosten van de werkzaamheden.

In alle gevallen zal er contact met u worden opgenomen om een afspraak te maken om het werk te bekijken en om het werk in te meten. Eventueel kan er ook een conditiemeting worden uitgevoerd. U ontvangt dan bij de offerte een inspectierapportage waarin u duidelijk kunt teruglezen wat de staat van het schilderwerk is en waarom bepaalde werkzaamheden wel of niet uitgevoerd moeten gaan worden. 

Het nadeel van een conditiemeting is dat er met appartuur en gereedschap metingen worden verricht aan uw hout- en schilderwerk. Hierdoor zullen er kleine beschadigingen aan het schilderwerk ontstaan, zoals bijvoorbeeld het lostrekken van verf om onderzoek te doen. Uiteraard is na het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden hier niets meer van te zien.

Tijdens ht inventariseren worden er foto's gemaakt van het werk, wordt er opgemeten, worden eventuele knelpunten in kaart gebracht en worden uw eisen of wensen besproken om uiteindelijk een passende offerte te kunnen uitbrengen nadat wij een calculatie hebben gemaakt.

Als de offerte klaar proberen wij deze altijd persoonlijk af te leveren en bespreken zodat eventuele vragen direct beantwoord kunnen worden.

Volgt er een akkoord om het werk te laten uitvoeren dan wordt er een afspraak gemaakt binnen welke termijn de werkzaamheden zullen starten.

Zodra het werk gereed is, wordt er samen met u bekeken of het werk is uitgevoerd volgens de afspraken en volgens uw wensen. 

Na het opleveren van de werkzaamheden kan er eventueel met u gekeken worden naar een meerjarenonderhoudsplanning, om zo de staat van uw schilderwerk in optimale conditie te houden. Dit kan eventueel met een financiële onderbouwing waardoor u inzicht in de kosten van het onderhoud over meerdere jaren.